มอบทุนยังชีพให้กับนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาค

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบทุนยังชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่ได้รับมอบทุนแบบมีเงื่อนไข โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักเรียนในกองทุน ได้เบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท ณ อาคารปรียาธร โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*