มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนป้องกันศูนย์พักคอย (Community Isolation) โรงเรียนบ้านบางโรง

         วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ
ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประกอบด้วยเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ หน้ากากอนามัยสบู่เหลวล้างมือและยาลดไข้ พาราเซตามอล เพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดให้กับ สถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ประจำหมู่บ้าน ชุมชนบ้านบางโรง-บางแป โรงเรียนบ้านบางโรง โดยมี นายสุชล หวังเส้น ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางโรงพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*