มอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สถานศึกษาเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนายศุภชัย หวานดี ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนฯ เขต ๒ และนายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ตำบลรัษฏา และทีมงานชุดรักษาความปลอดภัย เป็นผู้แทนนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Leave a comment

Your email address will not be published.


*