มอบเครื่องแบบและอุปกรณ์แต่งกายนักเรียน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสมเกียรติ ทนน้ำ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๒๒ คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมด้านการแต่งกาย บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กองทุนหมู่บ้านและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าเรือ ณ อาคาร ๑ (ปรียาธร)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*