มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน

     วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและมอบกระเช้าแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ จำนวน ๑ ราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*