มูลนิธิสโลลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ จัดกิจกรรมครัวรักษ์อาหาร

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ในนามคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ มูลนิธิสโลลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ จัดกิจกรรมครัวรักษ์อาหาร ปรุงและส่งต่อมื้ออาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ณ อาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*