รักษ์ธรรมดีภูเก็ต บริการตัดผมฟรีให้นักเรียน

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖  โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รักษ์ธรรมดีภูเก็ต นำทีมงานช่างตัดผมจิตอาสา ออกให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยให้บริการตัดผมแก่นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ณ​ ลานกิจกรรม อาคาร ๓ (อาคารมุกดาวดี) ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*