รับการตรวจสอบ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะ ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารเรียนที่มีความชำรุด เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*