รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ หนิยุหนุ๊ คุณครูผู้รับผิดชอบ การจัดการศึกษาเรียนรวม โรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นางหัสยา ดารารักษ์ นางสาวปฏิมา ทิพย์กำเนิด และนายคมกริช สิงห์สม คณะนิเทศจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ต ในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*