รับมอบของขวัญ เครื่องเขียนแก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายวรงค์ ฤกษ์ประกอบ ให้ความอนุเคราะห์ มอบของขวัญ เครื่องเขียนแก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖  ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าเรือกำหนดจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ในการนี้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ ในการความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*