รับมอบชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ จากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน ๖ ชุด รองเท้านักเรียน จำนวน ๒ คู่และรองเท้าพละ จำนวน ๑ คู่ จาก เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มอบชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*