รับมอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ คุณครูอนุศักดิ์ วงศ์มูสา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๐ ทุน โดยความอนุเคราะห์จากนายกิตติศักดิ์  เสียงสลัก ติดต่อประสานงานโดย นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ กำนัน ตำบลศรีสุนทรและนายเฉลิมชัย คลองงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
ประธานในพิธี ท่านนายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร  ในการนี้ทาง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณเจ้าของทุน ผู้ประสานงาน ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*