รับมอบรองเท้านักเรียน ADDA

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรบินสัน ดีพาร์ทเม้นท์สโตทร์ สาขาถลาง ร่วมกับ  บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม Robinson ADDA Step 2Density Without Doubt มอบรองเท้านักเรียน ADDA จำนวน ๕๐ คู่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดย ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นตัวแทนรับมอบ ในนามผู้บริหาร คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*