รับมอบหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง

          วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้บริหารสถานศึกษา และนายเฉลิมชัย คลองงาม กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมรับมอบหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง จำนวน ๕๐ ต้น เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ภายในโรงเรียนและชุมชน มอบโดยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในงานทุเรียนเกาะภูเก็ต ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*