รับมอบอุปกรณ์ โต๊ะพับหน้าขาว เก้าอี้ห้องประชุม 

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีสุนทรและคุณธำรง ตันติวิรัชกุล คุณสมใจ คงคุณากร มอบอุปกรณ์ โต๊ะพับหน้าขาว จำนวน ๒๐ ตัว  เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน ๑๖ ตัว มูลค่า ๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนบ้านท่าเรือ จากเหตุการณ์อุทกภัย (น้ำท่วม)  โดยมี นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*