รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

       ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*