รับมอบเครื่องทำน้ำเย็น

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือและคณะครู รับมอบเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีพระครูปลัดประกอบ ฉนฺทสุโภ และนายเฉลิมชัย  คลองงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุนทร เป็นตัวแทนจากวัดท่าเรือ เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อการบริโภค  อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*