รับมอบเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต 
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท มอบโดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต เพื่อสนับสนุนในการฟื้นฟูหลังโรงเรียนประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ภูเก็ต ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*