รับเกียรติบัตร เด็กดี ศรีเสมา : “ผอ. เขต จูเนียร์” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖รับเกียรติบัตร เด็กดี ศรีเสมา : “ผอ. เขต จูเนียร์”

       วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้นำเด็กหญิงเบญญาภา ถนอมเนื้อ เข้ารับเกียรติบัตร เด็กดี ศรีเสมา : “ผอ. เขต จูเนียร์” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*