รางวัลต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์คน“สร้างวินัยให้รู้จักรอ” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านท่าเรือได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นผู้วิจัยพัฒนานวัตกรรมสร้างคนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศ จำนวน ๑๐๐ นวัตกรรม ในการประกาศรายชื่อนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณานวัตกรรมสร้างคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ชื่อนวัตกรรม “สร้างวินัยให้รู้จักรอ”

Leave a comment

Your email address will not be published.


*