ร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ว่าร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวพรทิพย์ หนิยุหนุ๊ ครูโรงเรียนบ้าท่าเรือ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา (ขุมน้ำบางมะรวน) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดโดย สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน ๑ ชุด ชื่อชุดการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงใกล้รุ่ง โดยมี นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*