ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา รับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบนักธรรมได้

       วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระราชสิริมุนี (หลวงพ่อสมใจ) เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
ได้เมตตามอบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา ให้ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ ทุน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคุณครูอาภาพร  เรียนชัย นำตัวแทนนักเรียนรับมอบและร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าเรือ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกต่อไป และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*