ร่วมกิจกรรม “PHUKET PESAO Moving Forward Together รวมพลังครู (ผู้ช่วย) สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครูพันธุ์ใหม่” และรับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม

        วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูผู้ช่วยและนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมกิจกรรม “PHUKET PESAO Moving Forward Together รวมพลังครู (ผู้ช่วย) สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ครูพันธุ์ใหม่” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ยึดมั่นในการ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพครู สามารถปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนใช้สื่อการสอนทันสมัย ผลลัพธ์เกิดกับผู้เรียนอย่างจริงจัง โดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด และมอบโล่รางวัล IQA AWARD ให้กับโรงเรียนบ้านท่าเรือ ซึ่งมีระบบและกลไกการบริหารจุดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ถลาง  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*