ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีครูบรรจุใหม่

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” โรงเรียนบ้านท่าเรือ จำนวน ๓ อัตรา ประกอบด้วย นางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงศ์ วิชาเอกพลศึกษา นางสาวศนาการณ์ นาวีว่อง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนางสาวอาภาพร เรียนชัย วิชาเอกสังคมศึกษา ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*