ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองท่าเรือ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองท่าเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเปิดเมืองภูเก็ต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลหลักเมืองท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*