ร่วมศึกษาดูงานการผลิตสื่อมอนเตสซอรี่ อักษรกระดาษทรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการจัดบรรยากาศชั้นเรียน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.วชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมศึกษาดูงานการผลิตสื่อมอนเตสซอรี่ อักษรกระดาษทรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการจัดบรรยากาศชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning   ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ นางสาวชัญญาภัค หินน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพอน และคณะครูในการให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในครั้งนี้และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*