วันคริสต์มาส (Christmas Day) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส (Christmas Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส โดยมีการเล่าประวัติความเป็นมา การแสดง การมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนทุกคน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้รับ ความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคี ให้แก่นักเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*