วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นำกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อร่วมกันตระหนักถึงโทษของยาเสพติด รวมทั้งดูแลนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท มีผลต่ออารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม หลักจากนั้น คณะครู บุคลากรและสภานักเรียน นักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์สร้างพลังความสามัคคีให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันเพื่อเอาชนะภัยยาเสพติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดบอร์ดความรู้ภายในโรงเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*