ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ของคุณแม่โป คลองงาม มารดาของนายเฉลิมชัย คลองงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ของคุณแม่โป คลองงาม มารดาของนายเฉลิมชัย คลองงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*