ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลาง ร่วมกับ บีทูเอสและออฟฟิศเมท มอบเงินและอุปกรณ์เครื่องเขียน

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คุณมนทกานติ พงศ์ภมร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง พร้อมทีมงานผู้บริหารของศูนย์การค้าบีทูเอสและออฟฟิศเมท มอบเงินและอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ในการเร่งฟื้นฟูหลังได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เนสารท” น้ำเข้าท่วมอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน ครุภัณฑ์การศึกษาได้รับความเสียหาย ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*