สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต ๓ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต ๓ เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนทักษะทางด้านกีฬา รักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*