สพป.ภูเก็ต นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการจัด การเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำสถานศึกษาตามบริบทพื้นที่ ให้มีคุณภาพต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด ประเด็นการนิเทศติดตามในครั้งนี้ประกอบด้วย ๑. มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ด้านความปลอดภัย  ๒. การฉัดวัคซีนของนักเรียน คณะครูและบุคลากร ๓. การนำนักเรียนกลับมาสู่ระบบการเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*