สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูหัวหน้ากลุ่มงาน ๔ กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้ามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ แด่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้มีอุปการคุณโรงเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*