สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะ เข้าเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะ เข้าเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ต้อนรับ นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและคณะ ในโอกาสเข้าเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*