สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในโรงเรียน

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทร และนายสมเกียรติ ทนน้ำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักร พร้อมบุคลากรปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้แนวสายไฟฟ้า บ้านพักครูและใกล้อาคารเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้โรงเรียนบ้านท่าเรือ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ในการนี้ทางผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*