สโมสรโรตารี่ทุ่งคา ร่วมกับร้านหนังสือเส้งโห มอบหนังสือและชั้นวางหนังสือ

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สโมสรโรตารี่ทุ่งคา ร่วมกับ ร้านหนังสือเส้งโห โดย คุณพีรพิชญ์ อ่องเจริญ  ร่วมสนับสนุนหนังสือและชั้นวางหนังสือสำหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เนสารท” ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน หนังสือ สื่อการเรียนรู้และชั้นวางหนังสือ ได้รับความเสียหาย ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณสโมสรโรตารี่ทุ่งคาและร้านหนังสือเส้งโห เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*