สโมสรโรตารี่ภูเก็ต มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สโมสรโรตารี่ภูเก็ต มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ในการเร่งฟื้นฟูหลังได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เนสารท” น้ำเข้าท่วมอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียน ครุภัณฑ์การศึกษาได้รับความเสียหาย ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*