องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test Kit

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test Kit จำนวน ๓๐๐ ชุดประสานงานโดย สจ.นพพันธ์ สืบศักดิ์  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียนเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคติดเชื้อโควิด – 19 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*