องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำทีมงานฆ่าเชื้อ โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิด-๑๙ ปลอดโรคและปลอดภัยนำรถฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือ ประสานงานโดย สจ.นพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขต ๑ อำเภอถลาง เพื่อการเตรียมความพร้อมการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

Leave a comment

Your email address will not be published.


*