องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเรวัต  อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนบ้านท่าเรือ และการพ่นยาฆ่าเชื้อนั้น ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านท่าเรือ และเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Leave a comment

Your email address will not be published.


*