องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ภูเก็ต​ให้ความอนุเคราะห์ปรับพื้นที่ภายในโรงเรียน

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความอนุเคราะห์ นำเครื่องจักรหนัก รถเกรดเดอร์ รถบดพร้อมด้วยบุคลากร โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับระดับพื้นที่และบดอัดหินคลุก เพื่อสร้างความปลอดภัยภายในโรงเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*