อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

วันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา และนางสาวศนาการณ์ นาวีว่อง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อการเตรียมความพร้อมจัดทำการทำรายงานการใช้งบประมาณ และข้อมูลการรับนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแนวโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ (ระดับประถมศึกษา)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*