อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและแนวทางการต่อยอดนวัตกรรม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและแนวทางการต่อยอดนวัตกรรม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ ดร.อดุล นาคะโร อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*