มูลนิธิไทยซาร์โก้มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิไทยซาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงรัตติกาล แซ่โก้ย นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการพัฒนาตนเองและเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมระเงง โรงเรียนวิชิตสงคราม