อีซูซุมอบคอม

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะทีมงานจากบริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ จำกัดเนื่องในโอกาสมามอบคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือจึงขอขอบพระคุณบริษัทฯ ที่มามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้