กิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

นางจิตราภรณ์ บูรณชัย ครูอนามัยโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำอนามัยโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พื้นที่หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๘) เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพโดยอาศัยกลุ่มบุคลากรในชุมชน โดยมี นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร

Leave a comment

Your email address will not be published.


*