การติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินโครงการอาหารกลางวันโดยจัดเมนูตามระบบ Thai School Lunch เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับสารอาหารถูกต้อง มีคุณภาพ ตามหลักโภชนาการและมีการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง