รับมอบทุนจากบริษัท แสงชัยพาณิชย์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

นายพีรพล นวลมุสิงห์ ครูโรงเรียน บ้านท่าเรือ พร้อมด้วยเด็กชายปฏิภัทร เทพพิทักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ รับมอบทุนจากบริษัท แสงชัยพาณิชย์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ประเภททุนการศึกษานักเรียนเรียนดี มีคุณธรรมเพื่อเป็นทุนการศึกษาในการพัฒนาตนเองและเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน โดยมีนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าครองชีพ