เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูภูเก็ต สู่วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA ผ่านระบบออนไลน์

    วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหัวข้อ “พัฒนาครูภูเก็ต สู่วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement) กับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*