เปิดเทอม On-Site วันแรก Back To School

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปิดเทอม On-Site วันแรก โรงเรียนบ้านท่าเรือ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาและมาตรการ ๓T๑V อย่างเคร่งครัด พร้อมกับการดูแลนักเรียนด้านสภาพจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านพัฒนาการและความรู้ ให้เวลานักเรียนในการปรับตัวจากรูปแบบเรียนที่บ้าน สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนว่า นักเรียนมีความสุขได้กลับมาเรียนในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย

Leave a comment

Your email address will not be published.


*